jeste艣 na: www.zorpot.simp.plProjekty
wielko艣膰 czcionki: A- A A+

Projekty

Biuro projektowe SIMP-ZORPOT oparte o wyspecjalizowane zespo艂y projektantów dobieranych specjalnie do konkretnych zada艅 projektowych, realizuje ju偶 od wielu lat tematy dla Klientów instytucjonalnych i prywatnych. Projekty techniczne wykonywane s膮 zgodnie z za艂o偶eniami i aktualnymi wymogami, stawianymi tego typu opracowaniom, zawieraj膮 w艂a艣ciwe uzgodnienia i klauzul臋 o kompletno艣ci wykonania.

Zakres  projektów - dokumentacji technicznej inwestycyjnej oraz remontowej w zale偶no艣ci od bran偶y obejmuje:

 • Studia i analizy przedinwestycyjne, koncepcje rozwi膮za艅, business plan.
 • Za艂o偶enia techniczno - konstrukcyjne i ekonomiczne.
 • Studium programowo przestrzenne s艂u偶膮ce do opracowania wniosku o ustalenie WZ i ZT.
 • Projekt podstawowy inwestycji budowlanej obejmuj膮cy: projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budow臋, projekt technologiczny, pozosta艂e projekty bran偶owe, zbiorcze zestawienie kosztów ZZK, za艂o偶enia realizacji ZR, harmonogramy realizacji, finansowania i ew. przeprowadzania przetargów, opinie i uzgodnienia.
 • Projekt wykonawczy obejmuj膮cy: uzgodniony i zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, projekt technologiczny, projekty architektoniczne, projekty konstrukcyjne, projekty instalacji np. energetyczne, elektryczne, automatyki, projekty sieci zapewniaj膮cych media, projekt drogowy i parkingów, projekt zieleni, projekt drobnych form architektonicznych, inne projekty specjalistyczne, projekt rozruchu, instrukcje obs艂ugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urz膮dze艅 zwi膮zanych z projektem.
 • Cz臋艣膰 kosztorysowa w zale偶no艣ci od fazy projektowej: szacunek kosztów, informacja o skali kosztów, wska藕nikowe zestawienie kosztów, zbiorcze zestawienie kosztów, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, kosztorys ofertowy.
 • Sprecyzowanie wymaga艅 technicznych i jako艣ciowych dla produktów i us艂ug, przes膮dzenie inwestorskie dotycz膮ce standardu wyko艅czenia i wyposa偶enia, wst臋pny dobór materia艂ów, specyfikacje techniczne.
 • Dokumentacje maszyn i urz膮dze艅: konstrukcyjne, technologiczne, remontowe.
 • Automatyzacja maszyn, urz膮dze艅 i procesów technicznych, komputeryzacja procesów przemys艂owych.
 • Dokumentacje remontowe budynków i instalacji np. kominowych, wentylacyjnych i gazowych.
 • Prace projektowo-wdro偶eniowe wraz z wykonawstwem i kompletacj膮 potrzebnego wyposa偶enia.
 • Nadzory autorskie, nadzory inwestorskie we wszystkich bran偶ach, inne.

kontakt

DYREKTOR JAN ZAGÓRSKI
ul. Mogilska 20
31-516 Kraków
tel. 12 421-41-69
12 421-10-33
fax: 12 421-10-03
e-mail: zorpotkrakow@onet.pl

Certyfikat
O艣rodek Rzeczoznawstwa i Post臋pu Technicznego SIMP-ZORPOT w Krakowie
design: Aklo WEB