wielko艣膰 czcionki: A- A A+

LISTA ZWERYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW SIMP

Odzia艂 w Krakowie

Legitymacje i certyfikaty Rzeczoznawców SIMP s膮 dokumentami wydawanymi na czas okre艣lony, nie krótszy ni偶 trzy lata. Wydanie tych dokumentów na kolejny okres wymaga poddania si臋 weryfikacji, której podstawowymi kryteriami s膮: podnoszenie kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe, kursy, sympozja i konferencje itp.), aktywno艣膰 w podejmowaniu prac rzeczoznawczych, pozyskiwanie i umiej臋tno艣膰 korzystania z podstawowego oprzyrz膮dowania pracy rzeczoznawcy oraz cz艂onkostwo w SIMP.

Rzeczoznawcy SIMP wykonuj膮 prace poprzez agendy SIMP odzia艂 Kraków

L.p. Nazwisko i imi臋 Specjalno艣膰 Ubezpieczenie OC
1. Bogusz Marcin 701-Lokomotywy elektryczne
702-Lokomtywy spalinowe
830-Wycena maszyn urz膮dze艅 i pojazdów;
TAK
2. Belcarz Ryszard (dyplomowany) 107-Eksploatacja i remonty maszyn
303-Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
830-Wycena maszyn urz膮dze艅 i pojazdów
NIE
3. Duda Andrzej 313-Aparatura i urz膮dzenia dla przemys艂u chemicznego
314-Maszyny dla przemys艂u spo偶ywczego 
TAK
4. Góral Andrzej 404-Urz膮dzenia klimatyzacyjne i ch艂odnicze
502-Spr臋偶arki i wentylatory
830-Wycena maszyn, urz膮dze艅 i pojazdów
 
5. Kasperek Tomasz 202-Wytrzyma艂o艣膰 materia艂ów i konstrukcji  
6. Kozak Ludwik 107-Eksploatacja i remonty maszyn
705-Pojazdy samochodowe i ci膮gniki
830-Wycena maszyn urz膮dze艅 i pojazdów
NIE
7. Krzysztofek Kornel 319-Maszyny rolnicze i le艣ne
504-Silniki spalinowe
 
8.
Lis Andrzej 705-Pojazdy samochodowe i ci膮gniki
830-Wycena maszyn urz膮dze艅 i pojazdów
TAK
9.
Lorenc Augustyn 110-Logistyka przemys艂owa
120-Marketing i zarz膮dzanie w przemy艣le
 
10.
艁udze艅 Jerzy 217-Maszyny i technologie poligraficzne
830-Wycena maszyn, urz膮dze艅 i pojazdów
 
11.
艁adecki Bogus艂aw 202-Wytrzyma艂o艣膰 materia艂ów i konstrukcji
218-Metody kontroli jako艣ci
401-Konstrukcje stalowe w przemy艣le
TAK
12.
Marks Józef 312-Maszyny i urz膮dzenia poligraficzne TAK
13.
Matras Andrzej 303-Obrabiarki i technologia procesów wytwarzania  
14.
Michnej Maciej 107-Eksploatacja i remonty maszyn
704-Budowa taboru tramwajowego i kolejowego
830-Wycena maszyn urz膮dze艅 i pojazdów
TAK
15.
M艂ynarski Stanis艂aw
(dyplomowany) 
318-Maszyny bud., do robót ziemnych, drogowych i wodnych
705-Pojazdy samochodowe i ci膮gniki
830-Wycena maszyn urz膮dze艅 i pojazdów
TAK
16.
Nawalaniec Marek 319-Maszyny rolnicze i le艣ne
705-Pojazdy samochodowe i ci膮gniki
830-Wycena maszyn urz膮dze艅 i pojazdów
NIE
17.
Pa艂ka Ewa 103-Ekonomia w przemy艣le
106-Systemy zarz膮dzania jako艣ci膮
830-wycena maszyn, urz膮dze艅 i pojazdów
NIE
18. Parzych S艂awomir 109-In偶ynieria materia艂owa
209-Spawalnictwo i 艂膮czenie metali
 
19.
Perzanowski Zdzis艂aw 705-Pojazdy samochodowe i ci膮gniki
830-Wycena maszyn urz膮dze艅 i pojazdów
NIE
20.
Plata Adam 705-Pojazdy samochodowe i ci膮gniki NIE
21. Sibiga Ryszard 512-Gospodarka energetyczna i pomiary cieplne
830-Wycena maszyn urz膮dze艅 i pojazdów
 
22.
Sobczyk Andrzej
(dyplomowany) 
301-Maszyny i urz膮dzenia d藕wigowe; NIE
23.
Szczybura Marek 301-Maszyny i urz膮dzenia d藕wigowe
318-Maszyny bud., do robót ziemnych, drogowych i wodnych
TAK
24.
Szkoda Maciej 103- Ekonomia w przemy艣le
701- lokomotywy elektryczne i spalinowe
NIE
25.
Szymczuk Wies艂aw 314-Maszyny dla przemys艂u spo偶ywczego
830-Wycena maszyn urz膮dze艅 i pojazdów
NIE
26. Wielgosz Roman
(dyplomowany) 
201-Materia艂oznawstwo
202-Wytrzyma艂o艣膰 materia艂ów i konstrukcji
TAK
27. Zagórski Jan 104-Automatyzacja procesów wytwarzania w przemy艣le
120-Marketing i zarz膮dzanie w przemy艣le 830-Wycena maszyn urz膮dze艅 i pojazdów
TAK
28. Zaj膮c Grzegorz 704-Budowa taboru tramwajowego i kolejowego
830-Wycena maszyn urz膮dze艅 i pojazdów
TAK

kontakt

DYREKTOR JAN ZAGÓRSKI
ul. Mogilska 20
31-516 Kraków
tel. 12 421-41-69
12 421-10-33
fax: 12 421-10-03
e-mail: zorpotkrakow@onet.pl

Certyfikat
O艣rodek Rzeczoznawstwa i Post臋pu Technicznego SIMP-ZORPOT w Krakowie
design: Aklo WEB