jesteś na: www.krakow.simp.plUprawnienia państwowe
wielkość czcionki: A- A A+

Uprawnienia państwowe

Szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień  państwowych: 

Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych - kursy, egzaminy kwalifikacyjne, uprawnienia państwowe pracowników na stanowiskach „DOZORU” lub „EKSPOLATACJI” dla urządzeń zgodnie  z Dz. U. Nr  89 / 2003 w grupach:    

1 - elektroenergetycznych tj: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną np. do 1 kV, powyżej 1 kV, pomiarów ochrony przeciwporażeniowej itd.

2 - cieplnych tj: urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło np. kotły, instalacje, odbiorniki parowe i wodne; urządzenia wentylacji i klimatyzacji, pompy, sprężarki itd.

3 - gazowych tj: urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

NAJBLIŻSZE TERMINY egzaminów w siedzibie ODK SIMP Kraków w 2019 roku:

Lp. Egzamin D + E Grupa 1, 2, 3 godz. 800 Szkolenie i egzamin D + E Grupa 1 godz. 1200 Szkolenie i egzamin D + E Grupa 2, godz. 900
1 18.01.2019r. 17.01.2019r. 18.01.2019r.
2 15.02.2019r. 14.02.2019r. 15.02.2019r.
3 15.03.2019r. 14.03.2019r. 15.03.2019r.
4 12.04.2019r. 11.04.2019r. 12.04.2019r.
5 17.05.2019r. 16.05.2019r. 17.05.2019r.
6 14.06.2019r. 13.06.2019r. 14.06.2019r.
7 12.07.2019r. 11.07.2019r. 12.07.20178.
8 20.09.2019r. 19.09.2019r. 20.09.2019r.
9 18.10.2019r. 17.10.2019r. 18.10.2019r.
10 15.11.2019r. 14.11.2019r. 15.11.2019r.
11 13.12.2019r. 12.12.2019r. 13.12.2019r.
12 17.01.2020r. 16.01.2020r. 17.01.2020r.

*Terminy i godziny szkoleń oraz egzaminów mogą ulec zmianie

Kursy obsługi lub konserwacji dźwignic - uprawnienia   państwowe URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO Oddział w Krakowie na suwnice, żurawie, podesty dźwigi towarowo-osobowe, dźwigniki samochodowe, wózki widłowe, podnośniki koszowe, wciągarki i wciągniki, HDS .

Obsługa zbiorników przenośnych w zakresie napełniania gazami sprężonymi i skroplonymi – uprawnienia państwowe URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO Oddział w Krakowie, niezbędne przy napełnianiu zbiorników przenośnych (butli, pojemników) różnego rodzaju gazami sprężonymi i skroplonymi np: ciekłym azotem, propanem - butanem, tlenem, mieszankami tlenowo - powietrznymi, CO2 itp. – zgodnie      z Dz. U. Nr 79/01 .   

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników  transportowych do przewozu materiałów   niebezpiecznych kl. 1 do 9 – absolwenci otrzymują uprawnienia TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO  

Szkolenie osób zatrudnionych  przy  napełnianiu zbiorników do zasilania pojazdów samochodowych gazami skroplonymi lub sprężonymi (Obsługa stacji LPG, CNG, LNG) – absolwenci otrzymują uprawnienia  państwowe TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO.

 
Partnerzy

Projekt jest współfinansowany
ze Środków Gminy Miejskiej Kraków
www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl
www.msp.krakow.pl

SIMP ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Mogilska 20/5, 31-516 Kraków
design: Aklo WEB